Thư Viện Chứng Khoán là website cung cấp kiến thức đầu tư chứng khoán

by admin

Thư Viện Chứng Khoán là website cung cấp kiến thức đầu tư chứng khoán từ cơ bản đến chuyên sâu được phát triển bởi Mr Nguyễn Chiến. Đây là một blog được phát triển để góp phần tạo ra một thế hệ nhà đầu tư chuyên nghiệp, được trang bị kiến thức bài bản. Ngoài những nội dung miễn phí để phục vụ cộng đồng, mình còn cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, ủy thác đầu tư chứng khoán và đào tạo chứng khoán từ cơ bản đến nâng cao.

MXH thông dụng:

Related Articles

Leave a Comment